Ilość odwiedzin:

Ta strona używa ciasteczek.
OK Szczegóły

Teksty liturgiczne, litania, modlitwy i pieśni za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki

Litania do św. Stanisława Kostki 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami 
Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający, 
Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza, 
Święty Stanisławie, ukochany synu Najśw. Maryi Panny, 
Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary, 
Święty Stanisławie, obrońco konających, 
Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Towarzystwa Jezusowego, 
Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco, 
Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych, 
Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, 
Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa, 
Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa, 
Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości, 
Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości, 
Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego, 
Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów, 
Święty Stanisławie, który świętej ze chrztu niewinności aż do śmierci dochowałeś, 
Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym nakarmili, 
Święty Stanisławie, któremu Maryja Dzieciątko Jezus na ręku złożyła, 
Święty Stanisławie, który nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędzasz, 
Święty Stanisławie, który godzinę śmierci swej przepowiedziałeś, 
Święty Stanisławie, którego sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie, 
Święty Stanisławie, który ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratowałeś, 
Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży, 
Święty Stanisławie, patronie i obrońco Polski. 
Abyśmy cnoty Twe naśladowali, uproś nam u Boga
Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili, 
Abyśmy natchnieniom Boskim uległymi byli, 
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężyli, 
Abyśmy zawsze bogobojnie żyli, 
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie. 
K. Módl się za nami św. Stanisławie, 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: Boże, który wśród rozlicznych cudów swej mądrości także i tego dokonałeś, że w młodzieńczym nawet wieku łaskę dojrzałej świętości dać raczyłeś, spraw, prosimy Cię, abyśmy za przykładem świętego Stanisława z życia doczesnego jak on korzystając, skwapliwie do wiecznego zdążali pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 


 Modlitwa o dobrą śmierć
Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


 

Modlitwa o miłość do Maryi
Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.


 Modlitwa o świętość życia
Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy - w przyjaźni z Tobą wzrastając - za wstawiennictwem Świętego Stanisława - przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


 

Modlitwa o dar mądrości
Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o prawdziwą miłość
Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy - za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


 

Modlitwa o wierność Bogu
Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy - dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława - do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.

Modlitwa o zachowanie czystości
Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem Świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w czystości ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

    litania i modlitwy - wersja do druku