Ilość odwiedzin:

Ta strona używa ciasteczek.
OK Szczegóły

ADRES PARAFII

Rzym.-Kat. Parafia
pw. Św. Stanisława Kostki
ul. Abrahama 38
80-307 Gdańsk 5

TELEFON

58 554 46 27

KANCELARIA CZYNNA

  poniedziałek: 11.00 - 12.00 
  środa: 19.00 - 20.00
  sobota: 11.00 - 12.00 (w lipcu i sierpniu nieczynne)

                  W sprawach nagłych o każdej porze
(posługa sakramentalna dla osoby ciężko chorej, pogrzeb).

ADRES MAILOWY

E-mail:

KONTO BANKOWE

29 1500 1171 1211 7003 1756 0000

INTENCJE MSZALNE przyjmowane są w godzinach otwarcia biura parafialnego lub w zakrystii po każdej Mszy św.

CHRZEST jest udzielany w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 12.00. W przeddzień o godz. 17.00 odbywa się katecheza dla rodziców i chrzestnych (każdorazowo uzgadniana z zainteresowanymi osobami). Dziecko do chrztu mogą zgłosić jego rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli mieszkają oni poza naszą parafią, powinni dostarczyć pisemną zgodę własnego Proboszcza. Należy zgłosić się do biura parafialnego 3 tygodnie przed planowaną datą chrztu, przynosząc akt urodzenia wystawiony przez USC. Rodzice chrzestni winni być wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz powinni posiadać zaświadczenie o możliwości przyjęcia godności chrzestnych wystawione przez własnego Proboszcza. Osoby dorosłe pragnące przyjąć sakrament chrztu proszone są o bezpośredni kontakt z ks. Proboszczem.

BIERZMOWANIE przyjmuje młodzież klasy III gimnazjum po rocznym przygotowaniu katechetycznym. Bierzmowanie przyjmuje się we własnej parafii, a osoby mieszkające poza naszą parafią powinny przedstawić pisemną zgodę własnego Proboszcza. Wymaganym dokumentem jest odpis aktu chrztu świętego. Osoby dorosłe pragnące przyjąć sakrament bierzmowania, proszone są o kontakt z ks. Proboszczem.

SAKRAMENT CHORYCH może przyjąć każdy katolik osłabiony przez wiek lub chorobę. Chorzy i starsi na stałe lub okresowo nie opuszczający swoich domów odwiedzani są w pierwsze soboty miesiąca przed południem. Osoby, które pragną skorzystać z tej posługi należy zgłaszać w biurze parafialnym. W nagłych sytuacjach kapłani spieszą z posługą o każdej porze. Pomieszczenie, w którym jest chory należy przygotować kładąc na stole obrus, stawiając krzyż i zapalając świecę. Wszyscy domownicy zaproszeni są do wspólnej modlitwy.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA. Narzeczeni powinni zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, przynosząc ze sobą dowody osobiste, metryki chrztu św. wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu oraz ostatnie świadectwo nauki religii. W trakcie przygotowania do zawarcia małżeństwa narzeczeni odbywają cykl nauk przedmałżeńskich, spotkań w poradnictwie rodzinnym oraz dostarczają dokumenty umożliwiające udzielenie małżeństwa ze skutkami cywilnoprawnymi („konkordatowego”).

POGRZEB należy zgłosić w biurze parafialnym, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pogrzebu z administracją cmentarza. Wymaganym dokumentem jest akt zgonu wystawiony przez USC. Kościół, ze względu na znaczenie ciała ludzkiego, pragnie podtrzymać zwyczaj chowania zmarłych w grobach. Nie sprzeciwia się jednak, gdy ktoś z motywów nieprzeciwnych wierze wybiera kremację zwłok. Wówczas obrzędy pogrzebowe z udziałem rodziny i wspólnoty parafialnej powinny być odprawiane nad ciałem, przed jego spopieleniem. Urnę z prochami składa się później w wybranym miejscu w obecności najbliższych tylko osób.

PORADNIA RODZINNA

Narzeczeni chcący odbyć cykl spotkań w poradni proszeni są o kontakt z biurem parafialnym.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

poniedziałek: 11.00 - 12.00
sobota: 11.00 - 12.00