Ilość odwiedzin:

Ta strona używa ciasteczek.
OK Szczegóły

Parafia jest małym Kościołem - wspólnotą, która żyje dzięki łasce Bożej i zaangażowaniu poszczególnych osób i grup. Liturgia, życie sakramentalne i osobista modlitwa, wspólne poznawanie Boga, pomoc świadczona bliźnim i razem spędzany czas sprawiają, że parafia jest czytelnym znakiem obecności Boga.

 

1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci i lektorzy służą Bogu przy ołtarzu aktywnie uczestnicząc w liturgii Kościoła. Zbiórki odbywają się w sobotę o godz. 9.30.
Opiekun: ks. Maciej Machalica.

 

2. Schola dziecięca

Pomaga w przygotowaniu i prowadzeniu śpiewu podczas Mszy św. o godz. 10.30. Próby odbywają się w niedziele o godz. 10.00.
Opiekun: Anna Ochnik.

 

3. Zespół studencki

Wzbogaca liturgię Mszy św. o godz. 20.00. Wszystkich chętnych do współpracy zaprasza na próby we środy o 19.30 lub bezpośrednio przed Mszą św.
Opiekun: ks. Jarosław Lisica.

 

4. Żywy Różaniec

Osoby należące do Żywego Różańca odmawiają każdego dnia jeden dziesiątek różańca. Zgromadzone są po 20 osób w „różach”. Ożywiane dążeniem do świętości na wzór Maryi starają się o częstszy udział we Mszy św., intensywniejsze życie sakramentalne i służenie bliźnim w codziennych potrzebach. Spotkania Żywego Rózańca są w pierwszy poniedziałek mieisiąca.
Opiekun: ks. Mirosław Paracki, zelatorka: Katarzyna Masalska.

 

5. Czciciele Miłosierdzia Bożego

Celem wspólnoty jest szerzenie miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem. Koronka do Bożego Miłosierdzia w czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w drugi czwartek miesiąca.
Opiekun: ks. Jarosław Lisica.

 

6. Grupa charyzmatyczna „Emmanuel”

Wspólnota charyzmatyczna łączy tych, którzy pragną otworzyć swe serce dla Jezusa żyjącego i działającego w Kościele. Nowe doświadczenie wiary rodzi pragnienie, by stawać się prawdziwie uczniem Jezusa. Formacja dokonuje się przez wspólne Eucharystie, adoracje Najświętszego Sakramentu, różne formy modlitwy, katechezy, rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym. Pan kształtuje swoich uczniów i posyła ich z misją. Spotkania we wtorki o 19.30.
Opiekun: ks. Maciej Machalica, lider: s. Magdalena Kaźmierczak.

 

7. Ośrodek Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „Elianum”

„Elianum” jest instytutem życia konsekrowanego, do którego należą kobiety pragnące wzorować swoje życie na ukrytym życiu Jezusa i Maryi w Nazarecie. Rozproszone w świecie starają się zachować więzi wspólnotowe. Charyzmat Instytutu zakorzeniony jest w duchowości karmelitańskiej. Formacja prowadzi do złożenia ślubów wzorowanych na ślubach zakonnych. Spotkania odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca.
Opiekun: o. Karmelita z Sopotu, moderator świecki: Anna Bober.

 

8. Współpracownicy św. Matki Teresy z Kalkuty

Do grupy należą seniorzy oraz osoby dźwigające krzyż cierpienia. Grupa modlitewnie i materialnie wspiera Siostry Misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty. Spotkania odbywają się w drugi piątek miesiąca: o godz. 11.00.
Opiekun: ks. Henryk Tribowski.

 

9. Grupa charytatywna

Niesie pomoc ludziom potrzebującym pomocy: systematycznie odwiedza chorych i samotnych, spieszy z pomocą ubogim korzystając z ofiar składanych w 3. niedzielę miesiąca przez parafian i dobrodziejów. Spotkania grupy charytatywnej w 2. czwartek miesiąca o godz. 18.30.
Opiekun: ks. Mirosław Paracki.

 

10. Grupa biblijno-teatralna Emaus

Grupa skupia dzieci młodsze i starsze, które pragną bardziej poznawać Ewangelię Jezusa i pomagać innym w lepszym jej zapamiętaniu i zrozumieniu poprzez comiesięczne przedstawienia w czasie niedzielnej Eucharystii. Ponadto wspólnie bawimy się, świętujemy urodziny, wyjeżdżamy na wycieczki jednodniowe, zimowiska i kolonie letnie. Spotkania odbywają się w czwartki o 16.30.
Opiekun: s. Joanna Kierbiec.

 

11. Duszpasterstwo Akademickie

Na spotkania przychodzą studenci. Szukając drogi rozwoju naszej wiary poruszamy tematy związane z rozumieniem Pisma św., przeżywaniem liturgii i osobistej modlitwy, życia Kościoła. Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00.
Opiekun: ks. Jarosław Lisica.

 

12. Koło Przyjaciół Radia Maryja

Propagują czytanie prasy katolickiej oraz oglądanie programów katolickich w radiu i telewizji. W każdą w trzecią środę miesiąca o godz. 18.00 Msza św. w intencji Ojca św., Ojczyzny, Radia Maryja oraz dzieł przy nim powstałych.
Opiekun: ks. Mirosław Paracki, lider: Teresa Nycz.

 

13. Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis

Angażuje się w życie parafialne dbając o porządek należny modlitwie liturgicznej. Mężczyźni należacy do KSM pogłebiają swoje życie sakramentalne, a na spotkaniach formacyjnych zapoznają się z dokumentami Kościoła powszechnego i partykularnego. Spotkania odbywają się w 3. czwartek miesiąca.
Kapelan: ks. Mirosław Paracki, moderator: Henryk Pietruszewski.

 

14. Klub Inteligencji Katolickiej

Klub jest stowarzyszeniem katolików, którzy zgodnie z katolicką nauką społeczną mają na celu: pracę intelektualną i moralno-wychowawczą opartą na nauce Kościoła katolickiego oraz pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i szerzenia kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej. Powyższe cele realizowane są przez m.in.: organizowanie zebrań otwartych, odczytów, spotkań dyskusyjnych, a także prowadzenie spotkań modlitewnych i pielgrzymek.
Kapelan: ks. Mirosław Paracki, prezes: Roman Małecki.

 

15. Duszpasterstwo Pielgrzymkowe

Organizuje każdego roku pielgrzymki krajowe i zagraniczne. Dla uczestników pielgrzymek organizowane są w ciągu roku spotkania modlitewne i dyskusyjne.
Opiekun: ks. Mirosław Paracki.