Ilość odwiedzin:

Ta strona używa ciasteczek.
OK Szczegóły

PROBOSZCZ

ks. Proboszcz

ks. Prałat dr Mirosław Paracki
kapelan Jego Świątobliwości,
kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej
wyświęcony 27.05.1989
proboszcz od 01.08.2004

POMOC DUSZPASTERSKA

ks. Jarek

ks. dr Jarosław Lisica
wyświęcony 21.06.2008
wikariusz od 01.07.2013
pomoc duszpasterska od 01.07.2015
Pomorski Kapelan Wojewódzki Strażaków przy Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

ks. Jarek

ks. dr Maciej Machalica
wyświęcony 25.06.2005
pomoc duszpasterska od 01.07.2016
wikariusz od 19.06.2017
 

REZYDENT

ks. Henryk

ks. Henryk Tribowski
wyświęcony 28.05.1972
proboszcz od 15.08.1982
rezydent od 01.07.2001

 

KAPŁANI DAWNIEJ PRACUJĄCY W PARAFII

ks. Zdzisław Kropidłowski, proboszcz 01.07.2001 - 31.07.2004
ks. Jan Potrykus, wikariusz 02.02.1983 - 30.06.1988
ś.p. ks. Władysław Grabiec, rezydent 03.07.1987 - 01.08.2005
ś.p. ks. Leszek Wesołowski, wikariusz 01.07.1988 - 16.11.1992
ks. Zbigniew Lorkowski, wikariusz 01.07.1992 - 25.06.1999
ś.p. ks. Janusz Witkowski, wikariusz 05.12.1992 -30.06.2000
ks. Czesław Sołtys, wikariusz 26.06.1999 - 27.06.2003
ks. Piotr Maciołek, wikariusz 01.07.2000 - 30.06.2004
ks. Stanisław Ziółkowski, wikariusz 28.06.2003 - 30.06.2004
ks. Radosław Chmieliński, wikariusz 30.06.2004 - 30.11.2008
ks. Marek Lange, wikariusz 01.08.2006 - 30.06.2011
ks. Sławomir Czalej, pomoc duszpasterska 01.07.2011 - 01.07.2012
ks. Artur Słomka, wikariusz 01.07.2011 - 01.07.2013
ks. Rafał Starkowicz, pomoc duszpasterska 01.07.2012 - 08.01.2014
ks. Sławomir Drzeżdżon, pomoc duszpasterska 08.01.2014 - 13.01.2015
ks. Jacek Meller, pomoc duszpasterska 01.08.2005 - 30.06.2016